Hemşireliğin tarihi uzun ve ilginçtir. Hemşirelik birçok farklı isimle anılmasına rağmen her kültürün önemli bir parçası olmuştur. “Hemşire” kelimesi, anlamı ve uygulaması değişse de 14. yüzyıldan beri İngilizce’de bulunmaktadır.

Modern hemşirelikten önce, tıbbi bakım genellikle dini kurumlar veya ordu tarafından sağlanıyordu. Bu tarih, bazı hemşirelerin “kız kardeşler” olarak adlandırılabileceği bazı ülkelerde hemşireliğin bir parçası olmaya devam etmektedir. Rahibeler ve diğer insanlar, salgın hastalıklar ve savaş sırasında hastalara bakıyorlardı. “Hemşire” terimi, giderek daha geniş bir anlam kazanmasına rağmen, çocuklara bakan kadınları ifade etmek için kullanıldı.

Modern hemşirelik gerçekten Kırım Savaşı sırasında gelişti. Florence Nightingale, yaralı ve hasta askerlerin durumlarını iyileştirmek için çalıştı. Koşulların nasıl iyileştirileceği ve askerlerin çeşitli yaralanmalar ve hastalıklar için nasıl tedavi edileceği hakkında bir kitap yazdı. Bu dönemde hemşirelik teknolojisinin gelişmesinde diğer hemşireler de rol oynamıştır.

Nightingale daha sonra İngiltere’de bir hemşirelik okulu açtı. Ayrıca hemşirelerin hasta ve yaralı hastalara verecekleri bakımı yapmaları için Bülbül Yemini’ni yazdı. Genellikle törenlerde kullanılan Bülbül lambası, Kırım Savaşı sırasında Bülbül’ün geceleri hastanede taşıdığı lambadan türetilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Clara Barton, Amerikan İç Savaşı sırasında yaralı askerlerin bakımını organize eden önemli bir şahsiyetti. Ayrıca hem savaş hem de barış zamanlarında insanlara yardım eden Kızılhaç örgütünü kurdu. Örgüt daha sonra I. Dünya Savaşı sırasında askeri hastanelere hemşire sağlanmasına yardımcı oldu.

Hemşireliğin modernleşmesi, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başlarında kadın hareketinin büyümesiyle de ilişkilendirildi. Hareketin liderlerinin çoğu hemşireydi ya da kadınların ve çocukların sağlık ve esenliğini iyileştirme konusunda derin endişeleri vardı.

Yeni Zelanda, 1901’de hemşireliği düzenleyen ilk ülke oldu. Kuzey Carolina, Hemşirelik Düzenleme Yasası’nı geçerek Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlemelere sahip ilk eyalet oldu. O zamandan beri, diğer ülkeler hemşirelik kurallarını benimsedi ve endüstri patladı.

Günümüzde hemşireler hastanelerde, tıp merkezlerinde ve doktor muayenehanelerinde temel bir unsurdur. Hemşireler, tıbbi teknolojinin gelişmesinde ve hasta bakımında hayati bir rol oynamıştır. Hemşireliğin tarihi, askeri harekattan modern teçhizata geçmiştir.

Paylaş:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: