Sağlık ve Fitness

Halk sağlığı neden tartışmalı?

Halk sağlığı neden tartışmalı?

Muhalefet grubu, doğrudan veya dolaylı olarak kamu parasının harcanmasını gerektirecek herhangi bir değişikliğe direnme girişimlerine karşı çıktı. Örneğin, 1990’ların ortalarında HIV/AIDS virüslerinin bağışıklık sistemine verdiği zararı kontrol altına almak için piyasaya sürülen ilaçlar, bir yıllık tedarik için ortalama 10.500 dolara mal oluyor. Halk sağlığı genellikle cinsel yolla bulaşan hastalıkların nasıl önleneceği ve kontrol edileceği konusunda tavsiyelerde bulunduğunda, hükümet ve iş dünyası, tavsiyenin kullanılabilirliği ve genel olarak sahip olabileceği etki açısından ekonomi üzerindeki neden ve etkisini belirlemek zorundadır. ekonominin sağlığı… tasarruf.

Politika, halk sağlığının cinsel yolla bulaşan hastalıklara nasıl tepki verdiği konusunda çok önemli bir rol oynar. Bu önemlidir, çünkü bazı politikacılar, seçmenleri için ek zorluklar yaratabilecek maliyetli halk sağlığı önlemlerini seçmenlerine açıkça dayatmayacak ve vermeyecektir. Sonuç olarak, bu tür yasa tasarılarının kabul edilmesi, seçmenlerinin seçimler sırasında oy kullanmayı reddetmeleri anlamına gelecektir. Bu çelişkiler kısmen oldukları gibidir, çünkü halk sağlığı önlemleri için para ödeyenler, onlardan fayda sağlayanlar değildir; faturalar yasa koyucular tarafından desteklenmiyor veya onaylanmıyorsa, fon eksikliği vardır ve bu da halk sağlığının, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV / AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili durumlara nasıl tepki vereceğini büyük ölçüde etkiler. Politikanın önemli bir rol oynadığı başka bir yol, Başkan Bush’un Hastalık Kontrol Merkezi’ni, HIV / AIDS’in yayılmasını önlemek için prezervatif kullanımını içeren, prezervatif başarısızlık oranlarına ilişkin yanlış verilerle etkili seks eğitimini değiştirmeye zorlamasıyla görülebilir.

ABD Anayasası, bireysel özgürlük üzerinde ağır bir baskı uygular ve bu nedenle, sağlık veya adalet adına olsun, her karar, bireyin özgürlüğünü toplumun çıkarları üzerinde hesaba katmalıdır, bu nedenle Beauchamp’ın bireysel özgürlüğü kısıtlama lehine argümanları vardır. bunun gibi ortak iyi ses için. sosyal adalet olarak halk sağlığı görüşü doğrultusunda. Kişisel özgürlüğün değerinin kamu sağlığı ve güvenliği çıkarlarından daha önemli olabileceğine inandırılmış olsak da, bu yalnızca belirli konular için geçerlidir, ancak her durumda geçerli değildir. Hükümet halk sağlığı tavsiyelerini kabul edecektir. Bir kişinin özgürlüğünü ihlal etse bile, bu tür tavsiyelere aykırılık yoksa.

Başta HIV/AIDS olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili din ve ahlak, köktendinci vaizler ve muhafazakar yasa koyucular tarafından iğrenç davranışları ve HIV/AIDS ile yaşayan ve kaderini hak eden insanlar için Tanrı’nın cezası olarak şiddetle eleştirilmiştir. Halk sağlığı kaynaklarını finanse edenlerin yarısı hala yukarıdaki ifadeye inanıyorsa, bu, halk sağlığının STD’ler ve HIV / AIDS gibi hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yanıt vermede oynadığı rolü kesinlikle etkileyecektir.

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki HIV / AIDS’i çevreleyen sorunlar ve tartışmalar, HIV / AIDS ile yaşayan kişilerin tedavisi için fon sağlamayı içerir. Daha fazla sağlık personeli yetiştirmek, ilaç kıtlığını önlemek, HIV/AIDS bakımını diğer sağlık sorunlarının tedavisiyle birleştirmek, HIV ile ilgili damgalama ve ayrımcılığı azaltmak ve daha fazla insanın HIV/AIDS danışmanlığı ve testini kullanmasını sağlamak için finansmana ihtiyaç var…

Diğer kaygılar, insanlara bazı ülkelerde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları nasıl kontrol edeceklerini ve önleyeceklerini öğretmeye yönelik ahlaki ve dini kaygıları içerir. Örneğin, bazı kültürlerde HIV / AIDS’i tartışmak tabu olarak kabul edilir ve kamuoyunda tartışılması önerilmez.

Piyasa eşitliği, bireysel sorumluluk ve bağlılığı vurgular. Bu düşünce tarzı, toplumun yüklerinin ve faydalarının adil dağılımını engellemektedir. Sosyal adalet, servet dağılımının nüfusun tüm kesimleri için temel bir hak olması gerektiğini ima eder. Bu ideolojiler, toplumda başarılı olan kişilerin, toplumun daha az talihsiz üyelerine göre HIV / AIDS ile mücadeleyi finanse edecek kaynaklara sahip olması bakımından önemlidir.

Bu konuda siyasi müdahale önemli bir rol oynadı, çünkü bazı politikacılar bu fırsatı siyasi ideolojilerini ilerletmek için kullandılar. Örneğin, Bush yönetimi prezervatifleri teşvik eden programlara karşı çıktı, ancak perhizin etkinliğini vurgulayan programları onayladı.

Ekonomi, siyaset, kişisel özgürlüğün değeri, din ve ahlak, halk sağlığının HIV / AIDS de dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne nasıl tepki verdiği konusunda büyük bir rol oynamaktadır. Bu hastalıklar halk sağlığının büyük bir bölümünü etkilemekte ve tedavileri için devletten kaynak temin etmektedirler. Hükümetin bu hastalıklara yakalanmış insanlara harcamak için para ayırması gerekiyor. Bu, hükümetin ekonomisinin her kesimini etkiler. Klinikler kurmaları, kalifiye personel kiralamaları ve bu yerleri desteklemek için nakit hibe sağlamaları gerekiyor. Devlet kliniklerinin çoğu ücretsizdir ve sigortası olmayanlara hizmet vermektedir. STD’lere yönelik mali destek, hükümet üzerinde ağır bir yük olmuştur ve bu hastalıkların stabilizasyonu ile ilişkilendirilmeye devam etmektedir.

Politikacılar, halk sağlığında cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde büyük ölçüde yer almaktadır. Örneğin, CDC’ye göre, birçok hastaya doktorlar tarafından düzenli olarak HIV testi yaptırmaları tavsiye edilmiştir. Bu, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test edilmek isteyenler, tüberküloz semptomları olan veya düzenli ziyaretler için gelen hamile kadınlar için geçerliydi. Ayrıca, bu eylemler, hükümetin nüfusun refahını sağlamaya yönelik önlemleri uygulamasında ilerlemeyi temsil etmektedir. Bununla birlikte, bu hala tartışmalıdır çünkü bir bireyin piyasa adaleti ihlal edilebilir. Hala bu öneriden vazgeçme hakları var.

Kişisel özgürlüğün değeri, bireylerin halk sağlığı desteğini kabul etme seçimini temsil eder. STD’lerin desteğiyle, insanlar onları önleme konusunda eğitmek için bir tedavi seçeneğine ve bilgiye sahiptir. Hükümet, daha güvenli seks teşvik etmek için onlara tedavi ve koruma sağlayarak müdahale edebilir. Ayrıca, kişilerin HIV / AIDS ile enfekte olanları sağlık departmanına bildirmelerini gerektiren yasalar çıkararak müdahale ederler. Bu, hastalığa yakalananların mahremiyet hakları iptal edilebileceğinden tartışmalı hale gelebilir. Ancak amaç herkesin korunmasını sağlamak ve halk sağlığı politikalarına uyulmasını sağlamaktır.

HIV/AIDS söz konusu olduğunda din ve ahlak benzer görüşlerdedir. Araştırmaya ve hastalığın tedavisine yönelik hiçbir yatırıma destek vermiyorlar. Devlet, kliniklerde kondom dağıtarak eğitim yoluyla önleme ve koruma sağlarken, din adamları buna karşı çıkıyor. Yoksunluğa inanırlar ve ideolojilerini desteklemek için İncil’i kullanırlar. Ayrıca okulların öğrencilerle kendilerini hastalıklardan nasıl koruyacaklarını tartışmaları gerektiğine inanmıyorlar. Bu nedenle, onlara cinsel olarak aktif olmaları için bir neden verecektir.

HIV / AIDS, dünyanın her yerinde yayılmaya devam eden küresel bir salgındır. Diğer ülkelerdeki birçok insan hala kendilerini nasıl koruyacağını ve tedavi göreceğini bilmiyor. Prezervatif elde etmek kolay değil çünkü Amerika Birleşik Devletleri’nde kendinizi bu hastalıklardan korumanız gerekiyor. Birçok kişi bunun farkında bile değil ve kendi aralarında yaymaya devam ediyor. Eğitim ve önlemeye yönelik finansman, bu ülkeler için bir numaralı sorun olmaya devam ediyor.

Her ülkenin hükümeti vatandaşlarından sorumlu olmalı ve yardım sağlayabilecek birinci dünya ülkelerinden yardım istemelidir. HIV / AIDS’in önlenmesini teşvik etmek için medyaya yatırım yapabilirlerse, insanların kendi sağlıkları için nasıl inisiyatif alabileceklerini bilmelerini sağlayabilir. Bilgi verildikten sonra herkes kendini savunmalıdır. Hükümet insanları zorlayamaz çünkü piyasaları ve sosyal adaletleri ihlal edilebilir. Sadece kaynak sağlamaya devam edebilirler ve HIV / AIDS’in yayılmasını azaltmak için bazı şeyleri değiştirmeyi umabilirler.

Paylaş:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: