Kültür ve Sanat

Jüri grafiklerin gelişimini nasıl etkiler?

Jüri, bitmiş düzeni veya eseri değerlendirmek ve iyileştirme için yapıcı ve yaratıcı önerilerde bulunmak için bir grup deneyimli sanatçı içerir. Ayrıca, grafik tasarımını, özellikle bir yarışma, sınav, kampanya, komisyon vb. Amaçlanıyorsa değerlendirmenin bir yoludur. Bu bağlamda, jüri bir karar verir ve çalışma için ödüller veya değerlendirmeler verir. Jürinin dikkatini hak eden çalışma unsurları arasında kağıt boyutu ve yönü, metin yerleştirme, başlıklar, çizimler, uyum veya renk kontrastı ve görsel çekicilik yer alır.

Jüri sistemi, işin uygunluğunu veya ücretlerin katılımcıların sezgisine göre değerlendirilmesini değerlendirmez. Bununla birlikte, dengeli eleştirileri, grafik tasarım alanında pilot üretim için benimsenen bazı kriterlere dayanmaktadır. Bu kriterler aşağıda açıklanmıştır.

1. Sanatçı tarafından gösterilen yaratıcılık ve özgünlük

Takım üyeleri sanatçının eserinde özgünlük veya teklik kanıtı arıyor. Kendilerine şu soruyu soruyorlar: “Bu sanatçı hangi yenilikleri getirdi?” ya da “daha önce sahip olmadığı grafik tasarım alanına ne ekledi?”

2. Eserin temasına veya amacına uygunluğu

Genellikle, grafik tasarım alanında tasarım çalışması atandığında, ona bir nesne eşlik eder. Örneğin: “Bir kız arkadaşına doğum günü hediyesi almak için kullanılacak bir alışveriş çantası hazırla.” Bu nedenle, bu konuda son çalışmalar değerlendirilir. Tasarım, renk, yazı stili ve ambalaj tasarımı seçimi bu öğeyle uyumlu olmalıdır. Tasarım seçimi doğum günü ile ilişkili değilse veya kadın kadın tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamışsa, üretim hedefine ulaşılamamıştır.

3. Renklerin anlamı ve nasıl kullanıldığı

Grafik sanatçıları renk psikolojisi ve sembolizm alanındaki en yüksek bilgilerini, kullanılacak temaya veya duruma göre ustaca bir renk seçiminde gösterirler. Örneğin, Noel gibi mutlu durumlar için öğelerin üretimi neşeli veya canlı renklerin kullanılmasını gerektirirken, cenaze posterleri gibi özel günler için ürünler kahverengi, kırmızı veya siyah gibi daha koyu renklerin kullanılmasını gerektirir.

4. Teknik bilgi veya bitiş

Bu, sanatçının üretim için araç ve malzemelerin kullanımında ve uygulamasında tezahür eden el becerisini ifade eder. Buna ek olarak, işi geliştirilmiş grafik iletişim aracının başlıkları temelinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, ürün bir poster ise, metnin okunabilirliği ve okunabilirliği, resimlerin netliği ve renk seçimindeki uyum gibi poster tasarımı için kabul edilen standartlara uygun mu? Buna ek olarak, son görünüm estetik ve çekici olmalı, potansiyel müşterilerin şikayetlerine yer bırakmamalıdır.

5. Eğitim sertifikası (giriş, kullanılan araç ve gereçler, süreçler, resimler vb. Dahil olmak üzere iş için kullanılan yazılı rapor)

Bu, lise veya yükseköğretimdeki öğrencilerin değerlendirilmesi gibi akademik amaçlar için tasarlanmış projelerde önemlidir. Projenin münhasıran aday tarafından yürütüldüğünü doğrulamak için, nihai üretime ulaşmak için tamamlanmış olan süreçleri yazılı bir raporda açıklaması gerekir. Buna ek olarak, jüriye prosedürel adımlar, araçlar ve malzemeler ile sanatçının üretim için kullandığı apre tekniği hakkında bilgi verecektir.

Jüri ekibi, amatörlerin ve olgun grafik sanatçılarının becerilerinin genel gelişimi için gereklidir. Aşağıda sıralanan noktalar jürinin bazı faydalarını göstermektedir.

1. Müsabakalar için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

2. mükemmel için standart ayarlar, çok iyi, iyi, ortalama, ve böylece.

3. Metin, çizim veya rengin hedef veya proje konusuyla ilgisini belirler.

4. Eserlerin analizi, eleştirisi ve yorumlanması için bir araç görevi görür.

5. Bu, tasarımcıların veya rakiplerin çalışmalarını yorumlamalarını sağlar.

6. Fiyatlar veya ödüllerde en iyi işi tavsiye etmeye yardımcı olur.

7. Eleştirel düşünmeyi teşvik eder.

8. Çeşitli acil çözümler sunar.

9. Verimliliği artırır.

10. Bu etkili değerlendirme potansiyeli yaratır.

11. Benlik saygısı ve özgüven oluşturur.

12. Sanatçıyı iş dünyasına hazırlar.

Paylaş:

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.