Kültür ve Sanat

IP Adresleme Eğitimi – İnternet paketleri nasıl iletir? (Etkileşimli Animasyon 2)

S1. İnternet ve yönlendiriciler arasındaki bağlantı nedir?

Cevap: Önce internetin ne olduğunu öğrenelim. Bilgisayarlar internete bağlanarak mesaj alışverişi yapabilirler. Bir bilgisayardan diğerine gönderilen bir mesajı alırken, İnternet mesajları nasıl ileteceğini bulmalıdır.

Ardından, İnternet mesajları nasıl iletir? İnternet, yönlendiriciler ve protokollerden oluşur. Yönlendiriciler, tek bir işi olan donanım tabanlı iletişim ekipmanlarıdır: paketleri iletmek. Protokoller, paketlerin nasıl iletileceğini tanımlayan kurallardır. Yönlendiriciler ve protokoller aracılığıyla İnternet, bilgisayarlar arasında mesajları aktarabilir.

S2. Yönlendirici nedir?

Cevap: Yönlendirici, paketleri bir atlama hedefine ileten bir ağ ekipmanıdır. Bu, postanelerin postaları nasıl ele aldığına benzer.

– Postanın gönderen ve alıcı adresleri vardır. Postane, alıcıya en yakın olan postaneye posta göndermek için alıcının adresini kullanır. Birkaç durak sonra posta alıcıya teslim edilir.

– Bilgisayar mesajları, paket adı verilen daha küçük birimlerde iletilir. Her paket bir kaynak IP adresi ve bir hedef IP adresi içerir. Yönlendiriciler, hedefe daha yakın olan sonraki atlama yönlendiricisine iletmek için paketin hedef adresini kullanır. Birkaç durak sonra paket alıcıya teslim edilir.

S3. Ana bilgisayarlar ve yönlendiriciler nasıl bağlanır?

Cevap: Yerel ağdaki ana bilgisayarlar, bir ağ geçidi yönlendiricisi aracılığıyla İnternet’e bağlanır. Ağ geçidi yönlendiricileri, ana yönlendiricilere bağlanır. İnternet, çevredeki birçok ağ geçidi yönlendiricisinden ve merkezdeki çekirdek yönlendiricilerden oluşur. Ağ geçidi yönlendiricileri genellikle birçok farklı türde arabirim teknolojisi ve güvenlik özelliği kullanır. Temel yönlendiriciler, paketleri yüksek hızlarda iletmeye yöneliktir. Yönlendiriciler, paketlerin iletilmesiyle ilgili kararlar almak için yönlendirme tablosunu kullanır. Topolojinin bağlanabilirliği, eşlik eden animasyonda daha anlaşılır.

S4. Yönlendirme tablosu nedir?

Cevap. Yönlendirme tablosu, yönlendiricinin ana veri yapısıdır. (hedef adres, sonraki atlama arayüzü) içerir. Yönlendirici bir paket aldığında, yönlendirme tablosu hedef adreslerini karşılaştırmak için paketin hedef adresini kullanır. Bir eşleşme bulunursa, yönlendirici paketi hedefle ilişkili “sonraki atlama arabirimine” iletir. Eşleşme bulunamazsa, yönlendirici paketi bırakır.

Örneğin, R1 yönlendirme tablosu 3 giriş içerir:

– (100.4.5.6, bağlantı noktası 1). Bu, 100.4.5.6 hedef adresi olan paketleri Port1 arayüzüne iletmek anlamına gelir.

– (150.1.2.3, Bağlantı Noktası2). Bu, Port2 arabiriminde 150.1.2.3 hedefli paketleri iletmek anlamına gelir.

– (222.111.44.33, Bağlantı Noktası2). Bu, 222.111.44.33 hedefli paketleri Port2 arabirimine iletmek anlamına gelir.

S5. Yönlendirme tabloları nasıl oluşturulur?

Cevap: Yönlendirme tabloları oluşturmanın iki yolu vardır:

A) Statik yönlendirme tablosu. Ağ yöneticisi, her yönlendiricideki yönlendirme tablolarını manuel olarak yapılandırır. Bu, yönlendirici sayısının az olduğu 20 yıl önce yaygındı.

B) Dinamik yönlendirme tablosu. Yönlendiriciler, ağ topolojisini keşfetmek, yönlendirme yollarını hesaplamak ve yönlendirme yollarını doldurmak için yönlendirme protokollerini kullanır. İki popüler yönlendirme protokolü OSPF ve RIP’dir. OSPF ve RIP’deki simülasyona bakın.

S6. Yönlendirme tablosu ne kadar büyük?

Cevap: Yaklaşık 4,2 milyar IP adresi vardır (bir IP adresi 32 bittir. 2^32 yaklaşık 4,2 milyardır). Bu büyük bir rakam. Hiçbir yönlendirme tablosu bu kadar çok rotayı tutamaz.

Bu animasyonda, okuyucuların yönlendiriciler ve yönlendirme tablolarında tek tek IP adreslerinin kullanımı hakkında temel bir anlayış edinmelerini istiyoruz. Yönlendirme tabloları aslında bireysel IP adresini değil ağ adresini kullanır. Ayrıntılar için sonraki derse bakın.

S7. Ağ adresi nedir?

Cevap: Bir ağ adresi posta koduna benzer. Binlerce sokak adresi aynı posta kodunda. Postaneler, postaları posta koduna göre sıralar ve posta koduna göre postaları sonraki düğümlere teslim eder. Son postanede postalar sokak adreslerine teslim edilir.

Yönlendiriciler paketleri hedef IP adreslerine iletir. Ancak asıl arama, IP adresinin ağ kısmı kullanılarak yapılır. Aynı ağ adresi yüzlerce veya binlerce ana bilgisayar tarafından kullanılabilir. IP adresi serisindeki sonraki eğiticiye bakın: Ağ Adresi.

Bu makale, etkileşimli animasyon hakkında bir SSS’dir. “Dış Bağlantılar” bölümünde listelenen bu animasyonu oynatabilirsiniz.

Paylaş:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: