Kültür ve Sanat

Çocukların sanatta öğrendikleri ve hayatta başarılı olmalarına yardımcı olan 10 beceri

Günümüz dünyasında büyümek, 20 yıl önce var olmayan zorluklarla birlikte geliyor, peki anne babalar çocuklarını engelleri aşmak için gerekli araçlarla nasıl donatacak ve onları başarıya giden yola nasıl sokacak? Sanat içeren bir eğitim, bir çocuğun tatmin edici bir yaşam geliştirmedeki başarısı için esastır. Sanata katılım yoluyla geliştirilen beceriler, işyerinde giderek daha önemli hale geliyor ve bu nedenle başarılı bir kariyerin anahtarı.

 1. YARATICILIK

  Artık işverenler, statükoyu nasıl koruyacağını bilen akademisyenler değil, işlerini ilerletebilecek yaratıcı düşünürler arıyorlar. Anında düşünme, sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşma ve “kutunun dışında” düşünme yeteneği, çocuğunuzu diğerlerinden ayırır. Sanat programında çocuğunuzdan 6 farklı şekilde bir monolog okuması, bir anıyı temsil eden bir resim oluşturması veya müzik parçasını geliştirmek için yeni bir vuruş oluşturması istenecektir. Çocuklar yaratıcı düşünmeyi uygularlarsa, bu onlara şimdi ve gelecekteki kariyerlerinde doğal gelecektir.

YARATICILIK GELİŞTİRMEK: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Yeni fikirleri başlatırlar

• Fikirleri benzersiz yollarla ve farklı bakış açılarından ifade ederler.

• Kendi parçalarını veya performanslarını diğerlerinden farklı kılmak için çaba gösterirler.

• Bir şeyi yeni bir şekilde veya farklı bir amaç için kullanırlar.

 1. GÜVEN

  Birçok insan için sahne korkusu en büyük korkularından biridir. Bazı insanlar, meslektaşlarının önünde konuşma veya müşterilerinin önünde sunum yapma düşüncesiyle fiziksel olarak hastalanırlar. Tiyatroda geliştirdiğiniz beceriler size yalnızca ikna edici bir mesajı nasıl ileteceğinizi öğretmekle kalmaz, aynı zamanda sahnenin sorumluluğunu almak için ihtiyacınız olan güveni de oluşturur. Tiyatro deneyimi, çocuklara rahatlık alanlarından çıkma fırsatı verir ve provalarda hata yapmalarına ve onlardan öğrenmelerine olanak tanır. Bu süreç, çocuklara büyük bir seyirci önünde performans gösterme güvenini verir. Çocukların başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm güvenle neler başarabileceklerini hayal edin.

GÜVEN GELİŞTİRMEK: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Görüş ve fikirlere gönüllü olurlar

• Başları dik ve yüzlerinde bir gülümsemeyle yürürler.

• Yeni şeyler denemeye isteklidirler

• Yeni insanlarla tanışmaktan rahattırlar

 1. SORUNUN ÇÖZÜMÜ

  Sanatsal yaratımlar problem çözme yoluyla doğar. Bu kil nasıl heykele dönüştürülür? Dans yoluyla belirli bir duygu nasıl canlandırılır? Karakterim bu durumda nasıl davranacak? Sanat yapan çocuklar farkında bile olmadan problem çözmekte sürekli sorun yaşıyorlar. Tüm bu problem çözme uygulamaları, çocukların akıl yürütme ve anlama becerilerini geliştirir. Sanat, çocuklara problemlere becerilerini ve yaratıcılıklarını zorlamak için heyecan verici bir fırsat olarak yaklaşmayı öğretir. Sanat, yaşamda ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için güçlü bir araçtır. Bu, çocukların olası çözümleri hayal etmelerine ve akranlarıyla test etmelerine olanak tanır. Bu değerli alıştırma, herhangi bir kariyerde başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz önemli problem çözme becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır.

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Soruna heyecan verici bir meydan okuma olarak yaklaşıyorlar

• İlgili sorular sorarak sorunu analiz ederler

• Bağlam ışığında olası çözümleri tartarak zor seçimler yapabilirler.

• Bir çözüm bulunana kadar birkaç fikir denemeye isteklidirler.

 1. KALICILIK

  İster 10 sayfalık bir tarihi belge yazıyor, isterse şirketinizin CEO’su için katmanlı bir sunum üzerinde çalışıyor olsun, hayat bize özveri, azim ve sabrımızı gerektiren birçok zorluk sunuyor. Sanatta deneyim, çocukların ısrarın nelere yol açabileceğini anlamalarına ve takdir etmelerine yardımcı olur. Bir çocuk ilk kez bir keman eline aldığında, hemen Bach çalamayacağını anlar; Ancak bu çocuk pratik yaptığında, beceri ve teknikleri öğrendiğinde ve vazgeçmediğinde bu Bach konçertosu çok daha yakınlaşıyor. İnsanların sürekli olarak yeni beceriler geliştirmelerinin gerektiği giderek daha rekabetçi bir dünyada, başarı için azim şarttır.

DAYANIKLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Hataları öğrenmek için bir fırsat olarak görürler.

• Öğrenmek istediklerinden vazgeçmezler

• Zor da olsa hedeflerin ulaşılabilir olduğuna inanırlar.

• Kendilerinden daha deneyimli kişilerden koçluk isterler.

 1. Odaklanma

  Konsantre olma yeteneği, topluluk çalışması tarafından geliştirilen önemli bir beceridir. Müziğe katılırken, çocukların bir müziğe ne zaman ve nasıl katkıda bulunacaklarını bilmek için birbirlerini izlemeleri ve dinlemeleri gerekir. Aynı şey dans ve tiyatro deneyimi için de geçerlidir. Dinleme ve katılım arasında bir denge sağlamak, çok fazla konsantrasyon ve odaklanma gerektirir. Bu, her katılımcının yalnızca kendi rolü hakkında değil, aynı zamanda rollerinin yaratılanın genel resmine nasıl katkıda bulunduğu hakkında da düşünmesini gerektirir. Son araştırmalar, sanat etkinliklerinin çocukların konsantre olma ve hayatlarının diğer yönlerine odaklanma becerilerini geliştirdiğini göstermiştir.

ODAK GELİŞTİRME: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Göz teması kurarlar ve dinledikleri kişiye doğru vücutlarını eğerler.

• Anlayarak cevap verirler

• Dikkat dağıtıcı şeylere rağmen bir göreve odaklanabilirler

• Çevrelerindeki dünyayı gözlemlerler

 1. SÖZLÜ OLMAYAN İLETİŞİM

  Gösteri sanatları, bir çocuğun beden dili aracılığıyla dünyayla nasıl iletişim kurduğuna dair anlayışını geliştirir. Pek çok insan, duruşu ve mimikleriyle verdiği mesajların farkına varmadan yaşamını sürdürür. Tiyatro ve dans eğitimi deneyimi sayesinde çocuklar beden dilinin mekaniklerini yıkmayı öğrenirler. Farklı hareket tarzlarını ve bu hareketlerin farklı duyguları nasıl ilettiğini deneyimliyorlar. Daha sonra, karakterlerini bir izleyici önünde etkili bir şekilde canlandırdıklarından emin olmak için performans becerileri öğretilir. Bu sadece sahnede değil, röportajda da güçlü!

SÖZLÜ OLMAYAN İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Kambur durmadan yükseğe yürürler

• Kollarını kavuşturmuş dururlar

• Tanıştıkları insanlarla etkileşim kurarken göz teması kurarlar

• Pozitifliği ifade etmek için yüz ifadeleri kullanırlar.

 1. YAPICI GERİ BİLDİRİM ALMA

  Bir performans veya güzel sanat eseri hakkında yapıcı geri bildirim almak, herhangi bir sanat eğitiminin önemli bir parçasıdır. Örneğin görsel sanatlarda, çocukların birbirlerinin çalışmalarını paylaşmaya ve tartışmaya teşvik edildiği bir grup eleştirisi kültürü vardır. Çocuklar geribildirimin öğrenmenin bir parçası olduğunu ve incitilmemeleri veya kişisel olarak alınmamaları gerektiğini öğrenirler. Yararlı bir şey. Amaç becerileri geliştirmektir ve sürecin her adımında değerlendirme yapılır. Her sanatsal disiplinin, eleştirinin değerli bir deneyim olmasını ve nihai çalışmanın başarısına büyük ölçüde katkıda bulunmasını sağlamak için yerleşik seçenekleri vardır. Bu geliştirmek için paha biçilmez bir beceridir çünkü çocuklar yetişkin olduklarında işyerinde değerlendirileceklerdir ve bu geri bildirimi kişisel bir saldırıdan ziyade yapıcı olarak almaları gerekir.

YAPICI GERİ BİLDİRİM GELİŞTİRMEK: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Yaptıklarıyla ilgili geri bildirim isterler.

• Yorumları kesmeden dinlerler

• Kendilerine karşı dürüstler ve iyileştirilmesi gereken alanları kabul ediyorlar

• Savunmacı değiller ve birinin gelişimlerine yardımcı olmak için zaman ayırdığı için minnettarlar.

 1. İŞBİRLİĞİ

  Çoğu sanat disiplini doğada işbirlikçidir. Sanat sayesinde çocuklar birlikte çalışmayı, sorumluluğu paylaşmayı ve ortak bir amaç için başkalarıyla uzlaşmayı öğrenirler. Bir çocuk bir müzik topluluğu, tiyatro veya dans yapımında rol aldığında, grubun başarısı için katkısının gerekli olduğunu anlamaya başlar. Küçük roller yoktur, küçük oyuncular vardır! Bu deneyim sayesinde çocuklar güven kazanır ve en büyük rolü oynamasalar bile katkılarının değerli olduğunu anlamaya başlarlar. Bir çalışma ortamında, şirketler her zaman takım oyuncusu olan çalışanlara ihtiyaç duyduğundan bu beceri çok önemlidir.

İŞBİRLİĞİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Ortak bir hedefe ulaşmak için taviz vermeye isteklidirler

• Gruptaki diğerlerinin görüşlerine değer verir ve saygı duyarlar.

• Katkıda bulunmak için inisiyatif alırlar

• Katkılarının değerli olduğuna inanırlar

 1. Adanmışlık

  Çocuklar, bitmiş bir ürün veya performansla sonuçlanan yaratıcı çabayı uygulamayı öğrendiklerinde, özveriyi bir başarı duygusuyla ilişkilendirmeyi öğrenirler. Sağlıklı çalışma alışkanlıkları geliştirmeyi uygularlar: provalar ve performanslar için zamanında gelmek, başkalarının katkılarına saygı duymak ve son parçayı başarılı kılmak için çaba sarf etmek. Gösteri sanatlarında, özverinin ödülü, tüm çabalarınızı haklı çıkaran seyircilerden gelen sıcak alkış hissidir. Çocukların sanatta elde ettikleri inanılmaz başarılar, kendinizi adadığınızda ve zorluklara direndiğinizde olağanüstü şeylerin olabileceğini anlamalarına yardımcı olur. Bu hayat görüşü ile bir çocuğun ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur.

GELİŞEN ADAYLIK: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Boş zamanlarında egzersiz yaparlar

• Provalara odaklanırlar

• Geri bildirimi gelişmek için bir şans olarak görürler.

• Koçlara, kendilerini başarabileceklerini düşündükleri şeylere doğru iteceklerine güvenirler.

 1. SORUMLULUK

  Çocuklar birlikte bir şeyler yaratma alıştırması yaptıklarında, eylemlerinin diğer insanları etkilediği fikrine alışırlar. Hazır olmadıklarında veya zamanında yapmadıklarında diğer insanların acı çektiğini öğrenirler. Örneğin, bir kişinin dans provasına gelmemesi, topluluğun ilerlemesini ve orada bulunan herkesin moralini etkiler. Bir boşluk var, ortağı olmayan biri ve geri döndüğünde geride kalacak biri var. Sanat sayesinde çocuklar hatalarını kabul etmenin ve bunun için sorumluluk almanın önemini de öğrenirler. Hatalar sanat öğrenme sürecinin değişmez bir parçası olduğu için çocuklar hataların olduğunu görmeye başlar. Onları kabul ediyoruz, onlardan öğreniyoruz ve devam ediyoruz. Bu, yaşamın erken dönemlerinde öğrenilmesi gereken önemli bir beceridir, çünkü her işverenin bir çalışanda aradığı karakterin dürüstlüğünü destekler.

SORUMLULUK GELİŞTİRME: NASIL BİLECEKSİNİZ?

• Zamanında ve hazırlıklı olma eğilimindedirler.

• Grubun diğer üyeleri için hayatı zorlaştıracağını bildikleri için provayı kaçırmak istemezler.

• Hata yaptıklarını kabul etmeye isteklidirler

• Hataları çabucak düzeltirler ve bunları gelişmek için bir fırsat olarak kullanırlar.

Çocuğunuz için bir sonraki ders dışı etkinlikleri düşündüğünüzde, program bittikten çok sonra fayda sağlayacak seçimler yapın. Olmak için bir aktivite seçin

Paylaş:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: