Çin astrolojisinin, burcun en gelişmiş ve doğru şekli olduğuna yaygın olarak inanılmaktadır. Sanat, klasik Çin felsefesine derinden kök salmıştır ve Çin tıbbı ve dini ile aynı kavramların çoğunu kullanır. Batı astrolojisi ise eliptik güneş yılına ve takımyıldızlara dayanır.

Çin astrolojisi, yılların döngülerine, kameri aylara ve günün saatlerine dayanır. Çin astrolojisine göre, bir kişinin doğduğu yıl, tarih ve günün saati, kişiliğini ve durumunu güçlü bir şekilde etkiler.

Dünyevi dallar olarak da bilinen on iki zodyak hayvanı, Çin yıllarının altmış yıllık döngüsünü temsil eder: köpek, at, domuz, boğa, sıçan, ejderha, kaplan, tavşan, yılan, koyun, maymun ve horoz. Yılın gününe ve doğum saatine bağlı olarak, bu işaretler, kişi için neyin yararlı olduğunu ve feng shui (yaşam gücü) açısından neyin etkili olduğunu belirlemek için beş unsur veya aşamadan biriyle birleştirilir. Çin felsefesinin beş unsuru ağaç, ateş, metal, su ve topraktır.

Çin astrolojisine göre, bir kişinin tüm geleceği, Çin felsefesine, Çin takvimine ve yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleriyle olan ilişkilerine dayanan karmaşık hesaplamalarla belirlenebilir. Bu hesaplamalar Mor Yıldız sistemi olarak bilinir. Doğum tarihi ve saati göz önüne alındığında, belirli yıldızların konumları, Çin astrolojik haritasının öngörülen sektörlerinin her birine kaydedilir. Harita bir bütün olarak bir kişinin yaşam boyunca izlediği yolu gösterir.

Çin astrolojik haritasındaki her sektör veya bölge, bir kişinin hayatının önemli bir yönünü temsil eder. Temel Yapı Bölgesi, bir kişinin görünüşünü, doğal yeteneklerini ve yeteneklerini ve genel başarı veya başarısızlığını tahmin eder. Diğer kadranlardaki yıldızların konumları, ilişkileri, serveti, mülk ve varlıkları, sağlığı, kariyeri, seyahat fırsatlarını ve doğumda önceden belirlenmiş mutluluk seviyesini tahmin eder. Bir kişinin zodyak hayvanı, bir kişinin kişiliğini ve karakterini gösterir.

Çin astrolojisinde belki de en önemli faktör yin-yang kavramıdır. Yin-yang, evrende uyum ve dengeyi yöneten ve yaratan taban tabana zıt güçleri tanımlar. Yin ve Yang birbirini tamamlar ve birbirine bağlanır, bir bütün oluşturur. Sürekli yer değiştirirler, birbirlerini dönüştürürler.

Yin ve Yang dinamiktir, ancak birbirlerine göre her zaman eşittir. Yin-yang tüm doğal fenomenleri tanımladığından, bir kişi doğum yılına göre belirlenen bir veya daha fazla kutupluluğa girer: Çin yılları bile yang, tuhaf olanlar yin’dir. Yang aktif, agresif, odaklanmış, tutkulu ve cesurdur; yaratıcılık, gün ışığı ve güneş, ilkbahar ve yaz ve ateş elementi ile ilişkilendirilir. Yin pasif, alıcı, sakin, olumsuz ve kadınsıdır; kış ve sonbahar, doğum ve doğurganlık, gece ve ay ve ayrıca su elementi ile ilişkilidir.

Çin astrolojisi Batı astrolojisine göre çok daha karmaşık olmasına rağmen, Çin astrolojisi daha çok felsefe ve bilime dayanmaktadır. Her ikisi de mistik unsurlar içerir, ancak antik kehanet sanatı, Batılı muadilinden çok daha gelişmiş ve Çin astrolojisinde kökleşmiştir.

Paylaş:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: