Kişisel Gelişim

Bir takımda motivasyon yaratmanın ve sürdürmenin ana işlevleri

Ekip oluşturmanın anahtar terimlerinden biri motivasyondur. Bu çok duyduğumuz bir terimdir ve genellikle motivasyonu bizi harekete geçiren bir şey olarak düşünürüz. Ancak, motivasyon tam olarak ne anlama geliyor ve ekip oluşturma deneyimini nasıl etkiliyor?

Motivasyon, ekip oluşturma sürecine yatırım yapan, entegre eden ve katılan insanları içerir. Sorulması gereken soru şudur: “İnsanları şu ya da bu belirli eylemi yapmaya iten nedir?” Verdiğimiz her karar süreç boyunca filtrelenir ve ihtiyaçlarımızı ve olası sonuçları değerlendirir. Motivasyon aynı zamanda hem basit hem de karmaşıktır. İnsan davranışında ve ekip oluşturmada gördüklerimizin çoğu doğrudan veya dolaylı olarak motivasyonla ilgilidir.

Motivasyonu anlayarak, olumlu ekip oluşturma deneyimleri yoluyla bir gruba liderlik etmeye daha iyi hazırlanabiliriz. Ekip çalışması, grupların belirli bir görevi yerine getirmesine yardımcı olur. Ekipteki bireyler, ekibin amacının ne olduğunu, ekipte kimlerin bulunduğunu, ekibin güçlerinin neler olduğunu, ekipte olmanın ödül ve riskinin ne olduğunu ve bireysel faydaların neler olduğunu bilmelidir. ekip üyesi olarak katılmanın bir sonucu olarak.

Bu temel sorulardan bazılarının yanıtlarını aldığımızda, ekip oluşum aşamasında bir çerçeve geliştirmek için birlikte çalışabilir. Unutulmamalıdır ki bazen insanlar gönüllü olarak takımlar halinde çalışırlar, bazen de örneğin biz iş yerinde takım halinde çalışırken insanlar kendi istekleriyle değil takımlar halinde çalışırlar. Dolayısıyla motivasyon birçok faktöre bağlı olarak yükselip düşebilir.

Takımın genel hedefi, takımın motivasyon seviyesini etkileyebilecek faktörlerden biridir. Net bir hedefe sahip olmak, ekiplerin birlikte çalışması için önemli bir unsurdur. Bir ekipte çalışan insanlar, ekibin genel hedefine ulaşmak için bir sahiplenme, kişisel çıkar veya kişisel çıkar duygusuna sahip olmalıdır. Birey için böyle bir hedef olmadan kısa süreli motivasyon mümkün olabilir, ancak motivasyon seviyesi zamanla yükselip düşebilir.

Ekip motivasyonunda bir diğer önemli faktör, bireysel ekip üyelerinin karşılaştığı zorluk seviyesidir. Genellikle insanlar belirli zorluklar yaratan bir ortamda çalışmayı severler. Zorlu bir fırsata sahip olmak ekipleri motive edebilir. Ancak, çok karmaşık bir sorun varsa, ekip bunu çözmek imkansız gibi görünebilir ve bu da tam tersi sonuçlara yol açacaktır. Bir meydan okuma çok basit görünüyorsa, yüksek düzeyde beceri ve bilgiye sahip ekip üyeleri için saldırgan olarak kabul edilebilir. Ekipler için doğru zorluk seviyesi, ekibi motive edebilir ve motive edebilir.

İşbirliği, başarılı ekip motivasyonu için gerekli olan üçüncü faktördür. Yüksek performanslı gruplar, grubun hem teknik hem de kişisel ihtiyaçlarına dikkat etme eğilimindedir. Takımların sadece işlerinde değil, kişilerarası ilişkilerde de dengeli olması için yüksek düzeyde işlevsel olması gerekir ki bu da takımın motivasyon düzeyini doğrudan etkiler. İnsanlar, dostluk, profesyonel dostluk ve sadakatin olduğu bir ekip ortamında çalışmayı severler. Birbirini seven ve sadece ekibi değil, ilişkiyi de geliştirmek ve sürdürmek için çok çalışmaya istekli insanlarla birlikte çalışmak. Onlarla iyi bir profesyonel ilişkiniz olduğunda, diğer ekip üyelerini desteklemek genellikle çok daha kolaydır. Ayrıca, açık ve doğrudan iletişim bu tür ekipler içinde sorunsuz çalışır.

Takım motivasyonunda dördüncü önemli faktör sorumluluktur. Hesap verebilirlik, onlara belirli bir alanın sahipliğini vererek ekibi teşvik etmeye yardımcı olur. Sorumlulukla birlikte gerektiğinde gerekli değişiklikleri yapma hakkı da gelir. Bir ekip, göreviyle ilgili sorumluluk ve yetkiye uygun şekilde sahip olduğunda, daha uzun bir süre motive olma eğilimindedirler.

Son olarak, kişisel gelişim ve ekip gelişimi, sürdürülebilir motivasyon için başka bir temel sağlayabilir. İnsanlar ilerlediklerini, yeni beceriler ve bilgiler edindiklerini, deneyimlerine katkıda bulunduklarını ve ufuklarını genişlettiklerini hissettiklerinde, motivasyon yüksek kalma eğilimindedir. Kişisel gelişim, benlik saygısını ve benlik saygısını artırarak bireye değer katar. Buna karşılık, ekip üyeleri ve liderler, bilgi ve becerilerin eklenmesine yardımcı olacak fırsatları araştırmalıdır. İyi bir yöntem, katılımcılara ekiple yaptıkları çalışmalardan ne öğrenmek istediklerini basitçe sormak ve ardından olası gelişim alanlarını dinlemektir.

Ekiplerle çalışırken, iyi bir lider kısa vadede etkili bir değişim ve motivasyon aracısı olabilir, ancak en iyi liderler ekip motivasyonu için zemin hazırlar. Motivasyon öncelikle her ekip üyesinin doğasında vardır. Dolayısıyla ekip üyeleri motivasyon kaynağı olarak başka bir şeye bağlıysa, bu kısa vadeli olacaktır. Büyük liderler, diğerlerinin kendi içlerindeki en iyiyi görmelerine yardımcı olma ve ardından ekip motivasyonunun tam olarak gelişmesi için doğru ortamı yaratma konusunda özel bir yeteneğe sahiptir. Büyük liderler ayrıca takım amacının, hedeflerinin, yoldaşlığın, sorumluluğun ve gelişimin önemini anlar ve zamanlarının çoğunu başarılı varlıkları için koşulları yaratmaya adarlar. Büyük liderler, ekip üyelerinin ihtiyaçları olduğunu ve motivasyonun büyümesi ve kalması için ekibin faaliyetlerinin bir şekilde bu ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunması gerektiğini anlar.

Paylaş:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: