İş Dünyası

Muhasebe 101 – Alana Giriş

Muhasebe, günümüz pazarında finansal olarak başarılı olması gereken herhangi bir işletmenin en önemli iç yönlerinden biridir. Bir firma hakkındaki tüm ilgili ekonomik bilgileri belgeleme ve bu bilgileri kilit oyunculara iletme sürecidir. Yöneticiler ve yöneticiler, maksimum kârlılığa ulaşmak için kararlar almak ve iş yapmak için muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyarlar. Hissedarlar, sağlam yatırımlar yapmak için muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyarlar.

İş dünyasında her biri farklı bir rol oynayan birçok muhasebe türü vardır. Muhtemelen en iyi bilinen ve en “klasik” muhasebeci türü, EBM veya Yeminli Mali Müşavirdir. CPA çok çeşitli bir müşteri listesine sahiptir. Bireyler, özel firmalar, halka açık büyük şirketler, hükümet veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere herkese hizmet verebilirler. Bağımsız denetçi, vergi danışmanı veya finansal danışman olarak hareket edebilirler.

Bir denetim yürütürken, CPA müşteriye dört temel bilgi sağlayan bağımsız bir denetçi raporu hazırlar. İlk olarak incelenen dokümanları tanımlar ve bu raporun amacının incelenmekte olan dokümanlar hakkında görüş bildirmek olduğunu açıklar. Veri analizi için kullanılan standartları açıklamaya devam ediyor. Üçüncüsü, denetçinin denetlenen mali belgeler hakkındaki fiili görüşüdür. Son olarak denetçi, firmanın mali tablolarının etkinliği hakkındaki görüşünü netleştirir.

Başka bir muhasebeci türü de CMA veya Sertifikalı Yönetim Muhasebecisidir. CMA’lar genellikle aynı firma için çalıştıkları için daha küçük bir müşteri tabanına hizmet eder. Ana rol, şirkete finansal yönetim, muhasebe ve bütçe konularında tavsiyelerde bulunmaktır. CMA, o şirketin bireysel çalışanları ile çalışabilir, ancak asıl işlevi yöneticilere şirketin tüm mali yapısı hakkında tavsiyelerde bulunmaktır. Genellikle şirket için önemli kararların alınmasına dahil olurlar.

Yönetim muhasebesinin bir alt kümesi maliyet muhasebesidir. Maliyet muhasebecisi, şirketin bütçe yapısıyla yakından çalışır. Genellikle birçok fonksiyonun iç maliyetlerini ve şirketin rutin operasyonlarının karlılığını belirlemekle ilişkilendirilirler. Maliyet muhasebecilerinin işi, öncelikle bir şirketin gelecekteki mali gücünü tahmin etmek için geçmiş verileri kullanmakla ilgilendikleri için ileriye dönüktür.

Üçüncü ana muhasebe türü finansal muhasebedir. Mali muhasebeciler, öncelikle kurumsal karar vericiler tarafından incelenmek üzere mali belgeleri hazırlamaktan sorumludur. Yönetim muhasebecileri, maliyet muhasebecileri, üst düzey yönetim ve hissedarlar bu belgeleri önemli iş kararları almak için kullanırlar. Mali muhasebeciler bilançoları, gelir tablosunu, nakit akış tablosunu ve özkaynak değişim tablosunu (veya birikmiş karlar) içeren yıllık bir rapor hazırlar. Bu belgeler genellikle harici bir hedef kitleye yöneliktir.

Finansal raporlama, karlı bir işletmenin başarısı için hayati önem taşır. Amaçları, bir şirketin veya bireyin tüm finansal faaliyetlerini resmi olarak kaydetmektir. Bu raporlar, şirketin hem kısa hem de uzun vadede finansal durumunu standart bir formatta özetler. Dört ana finansal tablo türü vardır.

Birincisi, bilanço bir şirketin belirli bir zamandaki toplam varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz sermayesini özetler. Bu tablo aynı zamanda Finansal Durum Tablosu olarak da bilinir. Bilanço başlangıç ​​noktası olarak yılın başında kullanılır. Yıl sonunda yeni bir bilanço mali döngüyü tamamlayacaktır. Tartışılacak diğer mali tablolar boşluğu doldurmak için kullanılır çünkü bir yılda çok şey olabilir.

Gelir tablosu, yılın gelir ve giderlerini özetler ve şirketin kârda mı yoksa zararda mı çalıştığını vurgular. Bu raporda toplam brüt gelir ve yol boyunca yapılan tüm masraflar belirlenir. Raporun en üst satırı net gelir ve en alt satırı net gelirdir.

Özkaynak değişim tablosu veya birikmiş karlar değişim tablosu da belirli bir süre için verileri analiz eder. Tipik olarak, bu mali yıldır. Öz sermayenin iki ana bileşeni, ödenmiş sermaye veya nakit yatırımlar ve birikmiş karlar veya net gelir eksi temettülerdir. Temettülerin net geliri aşması nedeniyle birikmiş karlar negatifse, bu bir açık olarak kabul edilir.

Hissedarlar tarafından yaygın olarak kullanılan son önemli finansal tablo, nakit akış tablosudur. Bu raporun amacı, şirketin yıl boyunca nakit hareketlerini takip etmektir. Bu esas olarak işletme, yatırım ve diğer finansal faaliyetlerle ilgili nakit işlemleriyle ilgilidir.

Hissedarlar, yatırım kararları vermek ve bir şirketin parasıyla ne yaptığını görmek için dört ana mali tabloyu kullanır. Yöneticiler ve üst düzey yönetim, dahili bütçe kararları almak ve gelecekteki iş başarısını tahmin etmek için raporları kullanır. Bir şirketin mali tablolarında yer alan pek çok bileşen vardır ve tüm bilgiler şirketin mali durumunun devam etmesi için hayati önem taşır.

Paylaş:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: