İş Dünyası

Küçük İşletme Muhasebe Yöntemleri

Küçük işletme muhasebesi, ticari bir girişimin başarısını belirlemede kritik bir rol oynar. Küçük bir işletmeyle ilgili finansal sorunlar, büyük ticari firmalardan biraz farklıdır. Bu nedenle, işinizi düzgün bir şekilde yönetmek istiyorsanız, bu muhasebe konularını anlamak bir zorunluluktur. Fonların optimum kullanımı, uygun iş faaliyeti, uygun kredi tahsisi ve rakiplerin zamanında değerlendirilmesinin yanı sıra etkili karar verme, küçük işletme muhasebecileri için esastır.

Küçük işletme muhasebe veri yönetimi ile ilgili temel olarak üç ana finansal ölçüm vardır. Buna nakit akış tablosu, gelir tablosu ve bilanço dahildir.

Bilanço, işletmenin değerini temsil eder ve küçük işletmenin yıl içindeki borçlarını ve varlıklarını listeler. Ortaya çıkan işletme kar veya zararı, kar veya zarar üzerinden hesaplanır ve netleştirilir. Bu rapor, işletmenin performansını gösterir ve üç aylık bir raporu veya aylık bir raporu kapsar.

Nakit akış tablosu, gelecekte bir küçük işletme firmasının nakit bakiyelerini bildiğiniz şekilde hazırlanır. Bu açıklama, küçük işletmelerin gelecekteki nakit ihtiyaçlarını tahmin ediyor.

Küçük işletmeleri hesaba katmak için kullanılabilecek genel olarak iki yöntem vardır. Birinci yöntem, kasa tahsilatlarının gider ve gelir olarak tanımlanmasını içeren ve hesap ödemelerinin gider olarak ele alındığı nakit yöntemidir. Bu yöntem, basit ve uygulanması kolay olduğu için çoğu küçük işletme sahibi tarafından kullanılır.

Tahakkuk yöntemi, küçük işletmeler için ikinci muhasebe yöntemidir. Bu yöntemde, defterlere kaydedilen gelir, gerçek nakit tahsilatından bağımsızdır. Satış yapılması halinde, ürün bedeli alıcı tarafından ödenmiş olsun ya da olmasın, ürün defterlere “alacak” olarak kaydedilir. Ayrıca, müşteriden meblağ tahsil edildiğinde “alacaklar” nakde çevrilerek muhasebe kayıtlarına geçmektedir. Aynı şekilde, küçük işletme tarafından yapılan herhangi bir masraf varsa, fatura uzun bir süre boyunca ödenmiş olsa bile, gider olarak deftere kaydedilir. Tipik olarak, küçük imalat işletmeleri hesap defterlerini tutmak için bu tahakkuk esasını kullanır.

Küçük işletmeler ve gereksinimleri için özel olarak tasarlanmış birkaç muhasebe programı da vardır. Rapor oluşturmak, veri depolamak ve hesaplamalar yapmak ve bunun gibi diğer muhasebe işlemlerini yönetmek bu yazılımla kolayca çözülebilir. Bu yazılımın kullanılması, bu küçük firmaların muhasebecilerinin işlerini sadece yönetmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çok uygun maliyetli hale getirir.

Küçük işletme sahipleri, hesaplarını düzgün bir şekilde yönetmek ve uygun fiyatlara nitelikli muhasebe hizmetleri kiralamak için bir muhasebe dış kaynak firmasından yardım isteyebilir. Bu nedenle, bütçenize ve gereksinimlerinize uygun bir küçük işletme muhasebe firması seçin ve muhasebe görevlerinizin yükünü olabildiğince erken azaltın.

Paylaş:

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.