Örgütlerdeki liderlerin, bazıları iyi tanımlanmış ve açıkça anlaşılmış, bazıları ise daha az somut olan birçok rolü ve işlevi vardır. Bu somut ve soyut işlevler, uygun şekilde yönetildiğinde, personel ve müşterilerle güçlü ilişkileri olan dinamik organizasyonlar yaratır. Bu işlevler açıkça anlaşılmazsa, örgütler kapalı ve değişime dirençli olma eğilimindedir.

Liderlerin temel işlevlerinden biri, değişim sürecinin çalışanlar tarafından doğal, dinamik ve örgüt ve kendileri için hayati olarak algılandığı bir ortam yaratmaktır.

Liderlerden kuruluşları için net bir vizyon sağlamaları ve güçlerini ve yetkilerini kuruluşun uygun, tutarlı ve anlamlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullanmaları beklenir.

Liderler, yeterli yapıyı ve liderliği sağlamalıdır.

  1. Hedefler ve stratejiler başlatılabilir ve uygulanabilir.
  2. Paylaşılan değerlere ve anlayışa dayalı bir kültür oluşturun.
  3. Takipçilerinizle güçlü duygusal bağlar kurun.
  4. Hem örgütsel hem de kişisel gücü etkin bir şekilde kullanın.
  5. Gelecekteki zorluklar üzerine inşa edilmiş yaratıcı bir vizyon.
  6. Karmaşık değişim süreçlerinde kuruluşlara liderlik edin.

Organizasyonlar içindeki iç mücadeleler, liderler ve orta düzey yöneticiler (denetçiler) arasında gelişme eğilimindedir. Orta düzey yöneticilerin rolü, şimdiye, burada ve şimdiye odaklanmak, statükoyu ve istikrarı korumak, mevcut yapının korunmasına yardımcı olmak için politika ve prosedürlerin gerektiği gibi uygulanmasını sağlamaktır. Bu özellikler, konumsal gücün kullanımına güvenme eğilimindedir. Bu işlevlerin tümü olmasa da bazıları, liderlerin bir kuruluşta oynaması gereken rollerle çelişir.

Liderlerin ve yöneticilerin rolleri ve listeleri, bir kuruluş içinde ele alınması gereken görevler yelpazesinin neredeyse zıt uçlarında yer alır. Fırlatma işlevindeki bu doğal dengesizlik, kuruluş içinde dinamik bir gerilim yaratır. Bu gerilim, uygun şekilde yönetilirse faydalıdır ve organizasyona hayat verir. Güçlü liderler, liderlerin ve yöneticilerin rolleri arasındaki bu doğal gerilimin değişime elverişli bir ortam yarattığı bir ortam yaratır.

Dinamik liderler, kuruluşlardaki bu içsel gerilimi anlarlar. Bir yandan organizasyon, insanların ilerleyebileceği, yeni zorlukları, yeni prosedürleri, yeni sonuçları üstlenebileceği bir ortam yaratarak gelecek için bir vizyon yaratırken, diğer yandan aynı organizasyon içinde gerekliydi. burada ve şimdi mevcut bütçelere odaklanmak. , geçerli, geçerli politikaları ve prosedürleri görüntüler.

Buraya ve şimdiye çok fazla dikkat edilirse, kuruluş büyüyemez ve gelişemez ve gelecekteki potansiyel fırsatları kaçırır.

Bununla birlikte, bir kuruluş tamamen potansiyel veya gelecekteki olaylara odaklanmışsa, mevcut bütçeler, mevcut performans düzeylerinin başarısız olduğu, kuruluşun müşterilerle ilişkisinin kötüleştiği ve kuruluşun iflas ettiği anlamına gelmez.

Bir organizasyonda CEO’lar ve üst düzey liderler için en zor işlev, gelecek vizyonu ile mevcut gerçeklik arasındaki bu çelişkiyi anlamaktır. Yelpazenin bu iki zıt ucu arasında gereksiz bir gerilim olacağını anlamak ve kabul etmek. Bu gerilimi, bir organizasyonun hem günlük görevlerini üstlendiği hem de hedefler belirleyebilmek ve yeni pazar taleplerini karşılamak için gelişebilmek için kendisi için bir yapı oluşturduğu bir ortam yaratmak için kullanmak, liderler olarak geliştirilmesi ve beslenmesi gereken bir beceridir. karar vermek. rollerini yükseltin.

Bu doğal gerilim, doğru bir şekilde yönetilirse, değişim süreçlerinin kolayca kabullenildiği ve kolayca yönetildiği bir ortam yaratabilir. Liderler, mevcut bütçelerin ve performans hedeflerinin karşılanmasını sağlamak için statükoyu korurken personelin değişim sürecini benimsemesine izin veren bir organizasyon kültürü sürdürmelidir.

Paylaş:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: