Çocuklar ve Gençler

Öğretmenler çocuk yetiştirmede büyük rol oynamaktadır

Okul, bir çocuğun öğrenme sürecinde maksimum bilgi ve büyüme öğrendiği ve aldığı bir yerdir. Aynı zamanda gizli potansiyellerinin ortaya çıktığı bir yer. Çocuk için bu eğitim süreci, ebeveynler çocuğu çocuk okuluna gönderdiğinde başlar ve mezuniyetini veya okul sonrası mezuniyetini aldığı koleje devam eder.

Bir çocuğun yıl boyunca (tatiller hariç) günde 6-7 saat okulda geçirdiğini açıkça gördüğümüz için, öğretmenlerin çocuk yetiştirmede önemli bir rol oynadığı açıktır.

Çocuk, çömlekçinin elindeki kil gibi kolayca doğru bir şekilde kalıplanabildiğinden, öğretmenlerin çocuğun davranışını ve karakterini her zaman, her yerde ayarlayabileceğini anlamak önemlidir. Ayrıca okulda çocuk yetiştirmede rol model olarak çocuğun kişiliğini şekillendirebilir.

Çocuklar çok sevgi dolu, masum, uyarlanabilir ve itaatkar olduklarından, öğretmenlerin her bir çocuğun kişiliğini nazik bir inançla yavaş yavaş etkileyebileceği ve şekillendirebileceği için hem profesyonel yeterliliğe hem de çok güçlü bir ahlaki deneyime sahip olması gerekir.

Çocukların çoğu öğretmenlerine büyük saygı duyduğundan, bu avantaj, sınıflarda karşılaşılan çeşitli zor durumlarda ve durumlarda çocukları düzeltmek, tavsiye etmek ve yetiştirmek için uygun şekilde kullanılmalıdır.

Ayrıca, öğretmen her öğrencisi için ikinci velidir. Çocuğun çok genç veya genç olmasına bakılmaksızın, öğretmen yaklaşımında etkili olmalı, tarafsız, sevgi dolu olmalı ve aynı zamanda tüm çabalarında örnekler vermelidir.

Öğretmen öğrencinin hayatında hayati bir rol oynadığından, bunların bir bütün olarak nesiller yaratabilen insanlar olduğunu söylemek doğru. Kısacası, onlar bir şekilde milletimizin kurucularıdır, çünkü ülkenin gelecekteki vatandaşları olan bir grup öğrenci ile karşı karşıyadırlar. Bu nedenle, öğretmenlerin sınıfta ya da sınıf dışında olmasına bakılmaksızın öğrencilere doğru bir şekilde rehberlik etmesi ve onları yaşamın her aşamasında etkilemesi çok önemli ve basittir.

Öğretmenler öğrencilerine mimar, mühendis, doktor, öğretmen, iş adamı ya da ilgilerini çeken mesleklerden bağımsız olarak büyük bir kişilik geliştirmeleri için ilham vermelidir. Onlar da milletimizin dürüst vatandaşları olarak toplumun gelişimine katkılarını oluşturmalıdırlar.

Bir öğretmenin oynayabileceği ana rol, sınıfınızı çok ilginç hale getirmek, neredeyse tüm öğrencileri çekmek, soru sormak veya bir konuyu tartışmaktır. Daha fazla katılım, çocuk daha fazla öğrenir. Böylece öğrenme daha kolay ve daha ilginç hale gelir.

Buna ek olarak, sınıf dışında bile, çocukları yaşamın her alanında karakterlerini inşa ederek etkilemeye ve düzeltmeye devam etmelidir.

Bununla birlikte, ebeveynlere evde eşit destek verilirse, öğrencilerin hayatında başarılı olabileceğini söylemeye değer.

Paylaş:

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.