Çocuklar ve Gençler

Engelli çocukların sorunları

Geri kalmışlığın değeri:

Bir şeylerin çalışmasında genel kabul görmüş bir düzeyin altında öğrenme durumuna geri kalmışlık denir. Bu anormal değil, bu da en kötü seviyeyi ima ediyor. Öte yandan, belirtilen eğitim seviyesinden geriye dönük bir önlemdir. Çoğu durumda bir çocukta böyle bir geri kalmışlık, çocuğu izole hissettirir. Bunun nedeni ne olursa olsun, okuldaki öğretmenin ve evde ebeveynlerin, çocuklarla ilgili sorunlara daha fazla dikkat etmek için çocuklar hakkında çok şey bilmesi beklenmektedir.

Geri kalmışlık nedenleri:

Bir çocukla geriye dönük olmanın nedeni, bir kişinin içinde ya da onun dışında bir ortamda olabilir. Sebep sadece kalıtım faktörü veya çevresel faktör ile açıklanamaz. Aşağıdaki durumlarda karşılıklı etki ile gerçekten etkileşimlidirler.

i) Normal fiziksel koşullar:

Bazı bebekler, duyularda normal koşullardan yoksun biyolojik olarak kalıtsal zayıf bir vücutla doğarlar. Bart’ın araştırma çalışmaları, yavaşlamanın yaklaşık% 79’unun bu fizyolojik durumlarla ilişkili olduğunu söylüyor.

II) Fiziksel kusurlar ve hastalıklar:

Konuşma, işitme, görme, solak vb. Kusurlar, duyuların yanlış çalışması nedeniyle bazı bedensel kusurlardır. Daha önce belirtilen kusurlardan bir veya ikisiyle birlikte, bademcikler, yetersiz beslenme, migren, birbirine bağlanma gibi sorunlar büyük ölçüde etkileyebilir. Bir çocuk okulda ve evde anormal okul başarılarından muzdariptir. Bu tür fiziksel kusurlar bazı durumlarda düşük doğuştan gelen yetenek nedeniyle olabilir.

iii) yoksulluk ve ekonomik durum:

Çocuklarda yoksulluk, çocukların sağlığını kötüleştiren ve genel bilgiyi sınırlayan diğer bir faktördür. Bu, öznenin zihinsel aralığını daraltır. Bu çoğunlukla gecekondu mahallelerinde yaşayan çocuklar arasında yaygındır. Başka bir bölgeden vakalar var. Ekonomik fırsatları ve olanakları kısıtlı olan büyük bir aileye mensup çocuklar da çalışmalarına konsantre olmadaki geri kalmışlıktan sorumludur.

iv) Duygusal ve ahlaki durumlar:

Bir evin duygusal ve ahlaki koşulları, geri kalmışlıkta başka bir faktör olarak görülebilir. Evde günlük yaşam, ebeveynlerin sempatisine, düzenlemelere ve aile işlerinde esnek kurallara bağlıdır. Çocuklar bu konularda bir seviyeye sahip değilse, sık sık kavgalarla birlikte kendilerini güvensiz hissederler.

v) ciddi ilişkiler ve ebeveyn hakimiyeti:

Ebeveynlerin çocuklar üzerinde keskin bir tutum ve aşırı hakimiyeti, normal öğrenmeyi ve standarda ulaşmada güveni etkileyen nevrotik sorunlara yol açar.

vi) Mahallenin etkisi:

Mahallenin etkisi, normal altı skolastik başarı sorununa katkıda bulunan başka bir faktördür. Mahallelerdeki ve sokaklardaki hoş olmayan koşullar, çocukları çalışmalarında onu desteklemek için iyi arkadaşlara sahip olmaya teşvik etmeyebilir. Kötü çete arkadaşları da suçluları büyük sayılara dönüştürmekten sorumludur.

vii) spesifik faktörler:

Okuma, yazma ve aritmetik gibi belirli yeteneklerdeki geri kalmışlık da genel geri kalmışlıkta faktörler olarak eklenmelidir. Genel sonuç tam olarak bu faktörlere bağlı olduğundan, öğretmenlerin sorumluluğu, dengeyi korumak için diğer aydınlatıcı yetenekleri telafi ederek zamanında tanımlamak ve onlara yardım etmektir.

Azgelişmişlik Tespiti:

Okuldaki öğretmenler ve evde ebeveynler, geciktirmenin belirlenmesinde ve ilaç sağlanmasında etkili bir rol oynamalıdır. İpuçları da aşağıdaki gibidir:

i) tanı testleri ii) duyusal gelişimin standart testleri iii) duygusal özelliklerin ve mizacın değerlendirilmesi iv) okul derslerinde skolastik testler v) sürekli izleme

Sonuç:

Kusurları tespit ettikten sonra uygun tıbbi tedavi veya uzman uzman tavsiyesi verilebilir. Ev ve okul koşulları değişebilir. Alternatif bir müfredat ve değiştirilmiş bir öğretim yöntemi sunulabilir. Çocuk yetiştirmek için özel olarak eğitilmiş öğretmenler engelli çocuklarla ilgilenmelidir. Uygun olmayan ebeveyn bakımı ve evde aşırı hakimiyet tamamen durdurulmalıdır. Hem kişisel hem de akademik olan belirli zorluklara özellikle dikkat edilmelidir.

Paylaş:

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.